Nu kan du søge midler til innovationsaktiviteter – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Nu kan du søge

24. august 2016

Nu kan du søge midler til innovationsaktiviteter

Funding

Har du eller din studenterorganisation en rigtig god ide til en innovationsaktivitet, som er rettet mod studerende på KU? Så kan I nu igen søge om midler fra KU’s I&E Studenterpulje til at sætte ideen i værk.

KU har afsat 200.000 kr. årligt til understøttelse af studenterdrevne innovations- og entreprenørskabsaktiviteter. Midlerne bliver uddelt af to runder på 100.000 kr. hver og næste og sidste ansøgningsfrist er 1. oktober, så send din ansøgning allerede nu.

Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

  1. Midlerne skal primært tildeles studenterrettede aktiviteter, der bliver afholdt af studenterorganisationer, som har et klart I&E-sigte (fx SundIdé, Synapse og DANSIC).
  2. Midlerne kan sekundært tildeles enkelte studerende, der ønsker at arrangere studenterrettede I&E-aktiviteter, der ligger udenfor det almindelige uddannelsesforløb.
  3. Midlerne vil fortrinsvis blive tildelt tværfakultære I&E-aktiviteter, der afholdes for en større gruppe studerende.
  4. Aktiviteter, som er nye, vil blive prioriteret.
  5. Aktiviteten skal være afholdt senest 31. januar 2017, og udgifterne til aktiviteten skal kunne afvikles i kalenderåret 2016.
  6. Ansøgningsudvalget fra Uddannelsesservice og UCPH Innovation Hub kan vælge kun at tildele nogle af de ansøgte midler til de enkelte ansøgere.

Sådan ansøger du om at modtage midlerne

Din ansøgning om at komme i betragtning til at modtage midlerne skal senest sendes den 1. oktober 2016 til Laura Thomassen, Uddannelsesservice.

Du er velkommen til at kontakte Martin B. Justesen fra SUND Innovation Hub (del af UCPH Innovation Hub) for sparring på ansøgningen. Efter ansøgningsfristen den 1. oktober vil du blive inviteret til en samtale med UCPH Innovation Hubs, hvor du vil have mulighed for at præsentere den aktivitet, der søges støtte til.

Ansøgningen skal indeholde bilag i form af:

  1. Formålsbeskrivelse for aktivitet og organisation (må max fylde 5 sider)
  2. Budget for aktivitet og
  3. Angivelse af om aktiviteten har modtaget anden støtte.

Alle ansøgere vil modtage svar på ansøgningen i løbet af oktober måned.