Ny samarbejdsaftale styrker infrastrukturen for studenteriværksættere – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Ny samarbejdsaftale st...

16. maj 2018

Ny samarbejdsaftale styrker infrastrukturen for studenteriværksættere

For at skabe de bedst mulige vækstbetingelser for studerende iværksættere har SCIENCE netop indgået en samarbejdsaftale mellem Agro Business Park, kontorfællesskabet Symbion og SCIENCE Innovation Hub.

Af Lisa Svane Baltzer Parsberg

Samarbejdsaftalen skal sikre et tæt samarbejde mellem parterne og giver studerende iværksættere mulighed for sparring med rådgivere fra Symbion og Agro Business Park, deltagelse i netværksarrangementer samt for nogle af de studerende at fortsætte deres entreprenante rejse efter tiden i SCIENCE Innovation Hub.

SCIENCE Innovation Hub er kontorfællesskabet for studerende iværksættere fra alle KU’s fakulteter, og er for kreative og innovative studerende, der har gode ideer, og som bruger studietiden til også at dykke ned i forretningsudvikling, markedsundersøgelser, pitchtræning og alt andet, der følger med, når man udvikler en idé og forsøger at skabe egen startup virksomhed. Samarbejdsaftalen skal hjælpe de studerende videre med deres idé uden for universitetets rammer.

”Det er vigtigt for SCIENCE at skabe en infrastruktur, der giver de bedste betingelser for vidensbaserede studenteriværksættere. Derfor glæder det os, at vi med aftalen kan opnå et frugtbart samarbejde med Agro Business Park og Symbion til gavn for de studerende,” udtaler Prodekan for Erhvervs- og Myndighedssamarbejde på SCIENCE, Erik Bisgaard Madsen.

Samarbejdsaftalen kommer samtidigt med åbningen af et nyt iværksættermiljø, Copenhagen Agrifood Incubator, beliggende i kontorfællesskabet Symbion på Østerbro. Copenhagen Agrifood Incubator vil danne rammen om udvikling af morgendagens fødevarer og digitale løsninger til landbruget. Den tilbyder adgang til kontorfaciliteter, netværk og sparring for iværksættere samt etablerede virksomheder inden for fødevarer, fødevareingredienser, fødevareteknologi, bioøkonomivirksomheder og digitale løsninger til agro- og fødevareindustrien.

Kandidat i Food Innovation & Health blandt de første i CPH Agrifood Incubator
En af de første iværksættere i Copenhagen Agrifood Incubator er kandidat i Food Innovation & Health, Emil Buhl Krøll, der indtil nu har været en del af SCIENCE Innovation Hub. Under sit studium udviklede han sin idé og virksomhed, Circular Food Technology, hvori han skaber nye fødevarer af restproduktet fra ølproduktion, mæsk. For få måneder siden vandt Emil Buhl Krøll desuden hovedkategorien ved Venture Cup.

”Agro Business Park har gennem de sidste 17 år dannet rammerne for opstarten af nye virksomheder inden for fødevarer, landbrug og bioøkonomi. Disse erfaringer, viden, værktøjer og netværk ser vi frem til at sætte i spil sammen med Københavns Universitet - SCIENCE Innovation Hub med udgangspunkt i CPH Agrifood Incubator i Symbion,” siger Direktør i Agro Business Park, Lars Visbech Sørensen. Han uddyber:

”Det unikke vidensmiljø og en tiltagende entreprenant kultur på Københavns Universitet gør, at potentialet er stort, hvilket blandt andet Emil Krøll er et godt eksempel på.

Erik Bisgaard Madsen og Lars Visbech Sørensens forventninger til det nye samarbejde er store, og målet er, at samarbejdet vil give vidensiværksættere fra Københavns Universitet optimale betingelser for at videreudvikle deres idé og på sigt skalere deres virksomhed.

Deltag i åbning af Copenhagen Agrifood Incubator eller kig forbi SCIENCE Innovation Hub
Den officielle åbning af Copenhagen Agrifood Incubator er fredag den 18. maj 2018, hvor man bl.a. vil kunne møde nogle af de iværksættere, som Agro Business Park samarbejder med, høre Innovationsfonden give vejledning til den gode Innobooster ansøgning og netværke med kolleger i branchen.

Tilmelding og program: https://agropark.nemtilmeld.dk/37/

SCIENCE Innovation Hub har ’Åben Hub’ hver tirsdag kl. 15-17, så ønsker du at samarbejde med Hub’en, vil du høre mere om mulighederne for studerende iværksættere eller er du blot nysgerrig, så kig endelig forbi.

Mere information om SCIENCE Innovation Hub kan findes her: https://www.science.ku.dk/science-innovation-hub/