Nyt tværfagligt kursus om bæredygtighed – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Nyt tværfagligt kursus...

16. april 2015

Nyt tværfagligt kursus om bæredygtighed

OVERBYGNINGSKURSUS

Slut dig til studerende fra DTU og CBS på to nye kurser i bæredygtighed dette efterår. Kurserne er åbne for alle overbygningsstuderende på KU. Ansøgningsfrist d. 22. april.

Om kurserne

Studerende fra CBS, DTU og KU bringes sammen på disse kurser som udbydes i samarbejde mellem CBS, DTU og KU. Undervisningen varetages af forskere fra alle tre universiteter og de studerende vil blive introduceret til en systemisk tilgang til bæredygtighedsproblematikker som går på tværs af de tre universiteters tilgange.

På kurset vil de studerende skulle arbejde sammen på tværs af discipliner for at komme op med innovative og nytænkende løsninger på bæredygtighedsrelaterede udfordringer som samfund og erhversliv står overfor. 

Mere information kan findes på:

Sustainability Challenges 1: Systems Thinking
Ugerne 36 - 41

Sustainability Challenges 2: Specific Systems and Capstone Project
Ugerne 45 - 50

Sådan tilmelder du dig som KU-studerende

1. Udfyld denne formular og returner den til valgfag@cbs.dk senest 22. april 2015
2. Ansøg derefter om meritoverførsel hos dit eget studienævn. Din deltagelse i kurset kan aflyses, hvis du ikke får denne godkelndelse.

Kurserne koordineres af

• Sustainability Science Centre ved KU
• Global Decision Support Initiative ved DTU
• Sustainability Platform ved CBS
i det fælles initiativ: Copenhagen Sustainability Initiative (COSI).