Professionel Branding & Fra Forskning til Forretning med Novo Seeds – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Professionel Branding ...

18. januar 2018

Professionel Branding & Fra Forskning til Forretning med Novo Seeds

Onsdag d. 13. december 2017 afholdte den nye basisgruppe på medicinstudiet, Medical Business Association (MBA), sin anden interne begivenhed i, hvad håbet er, bliver en lang række af arrangementer. Denne aftens fokus var på værdien i en velopbygget LinkedIn profil og fototagning dertil, hvorefter de fremmødte ved Christina Trojel-Hansen (Senior Investment Associate, Novo Holdings’ Seeds afdeling) kunne høre om, hvordan Novo Seeds identificerer og arbejder med forskning med uforløst potentiale.

Artiklen er skrevet af studerende Christoffer Wiingaard, formand og kasserer MBA.


I den første halvdel af aftenen blev de grundlæggende principper bag en god og velstruktureret LinkedInprofil gennemgået i fællesskab, underbygget af eksempler på rigtige profiler. Anvendeligheden af en god LinkedInprofil blev også understreget med eksempler på, hvordan LinkedIn som værktøj i alt fra jobsøgning til at blive opdaget af headhunters, i det private såvel som i det offentlige.

Efterfølgende var der mulighed for at få taget et knivskarpt portrætbillede til sin profil ved Dennis Frandsen Visuals, der var til stede på aftenen for at hjælpe de studerende med at opbygge en god LinkedIn profil.

Efter en kort pause tog Christina Trojel-Hansen ordet, hvor Novo Holdings funktion blev forklaret ift. Novo Nordisk Fonden og resten af Novo Group.

Christina præsenterede derefter, hvordan seed investment afdelingen, Novo Seeds, identificerer forskning med endnu uforløst potentiale til at blive udviklet til nye og bedre lægemidler til gavn for patienterne. De fremmødte havde løbende mulighed for at spørge ind, og indgik efter præsentationen i en indgående dialog om, hvordan Novo Seeds bidrager til det aktuelle forskningsmiljø, såvel som hvordan man selv som kommende læge kan arbejde med denne del af forskningsmiljøet.

Denne begivenhed markerer således afslutningen på MBA’s første og vellykkede semester i foreningens levetid.

Med de forestående eksaminer in mente går vi en stille periode i møde. Ikke desto mindre ser vi allerede frem til at afholde vores næste interne begivenhed i starten af det nye, hvor vores fokus fortsat vil være på kompetenceudvikling og udforskning af hidtil mindre velbelyste karriereveje på medicinstudiet.

Arrangementet var støttet af Københavns Universitets pulje til studenterdrevne innovations- og entreprenørskabsaktiviteter.