11. juni 2019

Projektforløb i startups breder sig på tværs af KU

StartUP i Praksis

Innovation og entreprenørskab bliver i højere grad integreret som en del af studierne for at bringe de studerendes faglighed i spil på nye måder. Derfor gør flere og flere uddannelser på Københavns Universitet det muligt for studerende at få ECTS point for et projektorienteret forløb i enten egne startup-idéer eller andre personers startup-virksomheder.

Af Anna Vestergård Jacobsen, innovationskonsulent

Martin Winther-Zarp
Martin Winther-Zarp har brugt et semester på at udvikle sin virksomhed, Zarp Entertainment.

Martin Winther-Zarp læser teater og performancestudier og er den første studerende fra Humaniora, som har taget et projektorienteret forløb med ECTS i sin egen startup ’Zarp Entertainment’. Hans koncept handler om at udbrede impro-teater som et tilbud til etablerede virksomheder. For ham har både muligheden for at få ECTS-point og for at få vejledning fra Human & Legal Innovation været en kæmpe hjælp:

”At kunne dedikere mig fuldstændig med både tid, ECTS og faglig fordybelse til at udvikle min egen virksomhed har lært mig at koble iværksætteri med metoder og teorier fra mit fag. Jeg har oplevet, hvordan koblingen mellem det akademiske indhold og forretningsvejledning i innovationshubben har givet mig en metodisk tilgang, så jeg har undgået nogle af de udfordringer, som andre iværksættere møder.”

Workshops i UCPH Innovation Hubs

Som en del af et projektorienteret forløb i enten egen eller andres startup kan studerende deltage i workshops i UCPH Innovation Hubs, det vil sige SUND Hub, SCIENCE Innovation Hub og Human & Legal Innovation.

Her lærer de at navigere i en entreprenant proces og får blik for de trin, som en start-up gennemgår fra idé til realisering. Samtidig bliver de en del af et fællesskab med andre studenteriværksættere og får sparring og rådgivning fra både akademisk vejleder og medarbejdere i UCPH Innovation Hubs.

Hos SUND Hub og Human & Legal innovation kan man tage projektorienterede forløb i både egne virksomhedsidéer og i andres startups. I SCIENCE Hub kan man tage virksomhedsprojekter i egne virksomhedsidéer.

I maj afholdte Human & Legal Innovation for første gang et matchmaking-event. Her deltog startups fra forskellige brancher for at møde studerende, der gerne ville i praktik i en startup. 

Flere uddannelser er velkomne i projektet

Flere og flere uddannelser på Københavns Universitet tager muligheden til sig. Og det er der god grund til. Idéerne kan nemlig nå nye højder, når de studerende får ECTS point og akademisk vejledning som del af deres arbejde med nye idéer. Tine Alkjær, som har været vejleder for to studerende fra medicin og teknologi i et projektorienteret forløb hos en startup, fortæller:

”De studerende, som jeg har vejledt i forbindelse med deres forløb i en startup, har fået alletiders mulighed for at omsætte teori i praksis. Der har været en gensidig nysgerrighed og åbenhed hos de studerende og den virksomhed, som de har samarbejdet med.”

Københavns Universitet er del af det nationale projekt, 'StartUp i Praksis', som udvikler og tilbyder projektorienterede forløb i startups i samarbejde med fagmiljøer og innovationshubs på tværs af alle fakulteter og institutter.

Både UCPH Innovation Hubs og ”StartUp i Praksis” inviterer flere uddannelser på hele Københavns Universitet til at udbyde denne type forløb som en ny valgmulighed til de studerende, som ønsker at stifte bekendtskab med innovation og entreprenørskab i uddannelsen. Derfor inviteres studieledere, studienævn og akademiske vejledere i dialog om projektet.

For mere information om projektet er du velkommen til at kontakte projektleder Anna Vestergård Jacobsen, KU SUND, på anna.v.jacobsen@sund.ku.dk.

Projektforløb på KU

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet har studerende fra alle studieretninger muligheden for at tage et ”Project in Practice” til 15 ECTS i samarbejde med SCIENCE innovation Hub, hvor de kan udvikle deres egen forretningsidé.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan studerende fra medicin og teknologi samt sundhed og informatik få ECTS i både eget eller andres startup. På SUND håber man. at flere studerende gør brug af muligheden for at skabe nye løsninger til en sundhedssektor i forandring.

Det Humanistiske Fakultet åbner flere uddannelser for at give ECTS til startup-forløb. For eksempel kan studerende fra interkulturelle markedsstudier, spansk, fransk, engelsk, tysk, italiensk, portugisisk, informationsvidenskab og kulturformidling og teater og performancestudier allerede nu tage et projektorienteret forløb i startups, hvor de får lejlighed til at skabe noget nyt.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er muligheden også åbnet for studerende på antropologi og sociologi, så de kan dykke ned i enten deres egen eller andres startup.