Projektorienteret forløb i en medstuderendes virksomhed – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Projektorienteret forl...

01. juni 2017

Projektorienteret forløb i en medstuderendes virksomhed

Flere studerende går i projektorienteret forløb (i daglig tale "praktik") i andre studerendes nystartede virksomheder og lærer at bruge deres viden på praktisk, innovativ vis. Flere af de unge virksomheder åbner nu dørene for at tage medstuderende i projektorienterede forløb.

Af Martin B. Justesen, leder af SUND Hub på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Foto: Mikal Schlosser

En lang række KU-fag og uddannelser har projektorienterede forløb på skemaet. I forløbet kan studerende udføre projekter eller opgaver for en virksomhed, organisation eller myndighed. Det kan være i rammerne af en større, etableret virksomhed, men det kan også være i en af de virksomheder, som medstuderende starter. Flere af disse åbner nu dørene for at man kan gå i projektorienteret førløb i deres startup-virksomheder.

Siden åbningen af SUND Hub for godt halvandet år siden, har vi arbejdet på at give studerende forskellige muligheder for at teste nye ideer i praksis. Nogle studerende arbejder med egne ideer og starter måske endda egen virksomhed. Andre forsøger at løse sundhedsproblematikker, som eksterne organisationer definerer og stiller til rådighed, eksempelvis i regi af case challenges. Samlet set har godt 20 startup-teams base i SUND Hub og forsøger derfra at skabe bæredygtige sundhedsløsninger.

"Det er vores erfaring, at for hver studerende med en idé, er der 5 andre studerende uden en idé, men med ønske om at “gå med på ideen”.

Martin B. Justesen

I hverdagen skaber vi match mellem studerende, der søger projektorienterede forløb, og unge sundheds-startups. Vi fremsender fx et katalog over udvalgte virksomheder, og den søgende kan her vælge de mest relevante virksomheder at søge forløbet hos. På baggrund af den studerendes ønsker, kontakter vi de potentielle værter og sikrer et relevant match med fokus på tværfaglig, praksisnær læring for såvel virksomhed som den studerende.

Det er vores erfaring, at for hver studerende med en idé, er der 5 andre studerende uden en idé, men med ønske om at “gå med på ideen”. Det kan foregå i regi af projektorienterede forløb eller ved at skrive projektopgave om virksomheden. Andre søger ansættelse, at blive frivillige eller måske endda at blive co-founder (“startup-dansk” for medstifter).

"Nogle studerende er gode til få ideerne... Andre igen er gode til at lave hjemmesiden, tale med brugerne og på anden vis bringe ideen til eksekvering.

Martin B. Justesen

I SUND Hub har vi erfaret, at der er mange veje til at lære håndværket at arbejde med ideer. Nogle studerende er gode til få ideerne, mens andre er dygtige til at afsøge potentialet eller manglen på samme. Andre igen er gode til at lave hjemmesiden, tale med brugerne og på anden vis bringe ideen til eksekvering. Når studerende på denne vis bringer deres respektive vidensområder og erfaringer sammen, er der mulighed for læring på alle hylder! SUND Hub er med undervejs i processen og sikrer, at læringen foregår på god, bæredygtig vis.


3 gode råd til værten for projektorienterede forløb

For studerende, der starter egen virksomhed, er der også læring at hente, når virksomheden er tilstrækkelig moden til at tage medstuderende i projektorienteret forløb. SUND Hub analyserer kontinuerligt, hvad de unge virksomheder og deres praktikanter lærer fra forløbene, herunder hvilke råd virksomhederne vil give videre til andre kommende værter. Vi har samlet 3 gode råd til værterne.

1. FORTÆL OM GOD STIL

Beskriv indledningsvist retningslinjer for at være en del af virksomheden, herunder hvad der er “god stil” i virksomheden.

2. VÆR TÅLMODIG

Når man som studerende går ind et nyt praksisfællesskab, kan det tage lidt tid at komme godt i gang. Nogle gange ligger “guldet” i slutningen af forløbet. Tildel et afgrænset, specifikt ansvarsområde. Et forløb bør forløbe over minimum 4 uger.

3. TID TIL LÆRING

Afsæt tid til både opgaveløsning og refleksion over, hvad den studerende lærer. Udarbejd indledningsvist en projektplan for hele perioden, husk at afsætte tid til at udarbejde praktikrapport.