Søg midler til studenterrettede innovationsaktiviteter – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Søg midler til student...

12. august 2015

Søg midler til studenterrettede innovationsaktiviteter

Indarbejdet i innovation og entreprenørskab planen på KU er der et mål om samarbejde med og understøttelse af studenterdrevne aktiviteter og studenterorganisationer indenfor I&E på KU. Der er derfor i finansieringen af I&E-planen afsat midler til at understøtte studenterdrevne/studenterrettede innovationsaktiviteter.

Der er nu mulighed for at studenterorganisationer kan søge om midler til afholdelse af innovationsaktiviteter. Ansøgningen skal sendes ind via det fakultet studenterorganisationen er tilknyttet. Hvis du er i tvivl om hvem på dit fakultet du skal kontakte så kontakt Peter Ottesen, daglig leder af UCPH Innovation HUB.

Kriterier for tildeling af midler

  • Midlerne kan søges af studenterorganisationerne og tildeles studenterrettede I&E aktiviteter, der bliver afholdt af studenterorganisationer
  • Aktiviteten skal afholdes i kalenderåret 2015.
  • Midlerne vil fortrinsvis blive tildelt tværfakultære I&E aktiviteter.

 Ansøgning

Ansøgning om at komme i betragtning til at modtage midler skal sendes via fakultetet til Uddannelsesservice – Att.: Laura Thomassen (laura.thomassen@adm.ku.dk ).

Ansøgning skal indeholde bilag i form af 1) Formåls beskrivelse for aktivitet og organisation, 2) Budget for aktivitet og 3) Angivelse af om aktiviteten har modtaget anden støtte.