Stort millionbeløb til Projekt StartUp i praksis: Iværksætteri som attraktiv karrierevej – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Stort millionbeløb til...

15. januar 2018

Stort millionbeløb til Projekt StartUp i praksis: Iværksætteri som attraktiv karrierevej

Københavns Universitet skal være med i projektet StartUp i praksis, der netop har modtaget medfinansiering fra EU’s Socialfond og Erhvervsministeriet. Fonden for Entreprenørskab står bag projektet, der vil arbejde for at give flere studerende konkrete erfaringer med at være i en startup. Ambitionen er, at flere kandidater ønsker at følge denne karrierevej og blive iværksættere eller ansatte i en startup.

Baggrunden for projektet
Danske virksomheder - og ikke mindst iværksættervirksomheder (startups) - har brug for arbejdskraft, der ikke kun har brugt sin universitetsuddannelse på at have næsen dybt nede i bøgerne. Regeringens iværksætterpanel har derfor for nyligt foreslået, at alle studieretninger opfordres til at indføre merit for projektorienterede forløb.

Universitetsuddannede er generelt mere tilbøjelige til at starte egen virksomhed, sammenlignet med den øvrige del af arbejdsstyrken. I 2013 var det 1 pct. af de universitetsuddannede i arbejdsstyrken, som startede egen virksomhed. For den øvrige del af arbejdsstyrken var det 0,5 pct. (Kilde: Styrelsen for Forskning og Innovation 2017, baseret på Danmarks Statistiks registerdata og Iværksætterdatabasen).

Tag i projektorienteret forløb i en startup
StartUp i praksis er et treårigt projekt, der skal udvikle projektorienterede ECTS-givende forløb på universiteterne. På Københavns Universitet skal det ske i samarbejde med UCPH Innovation Hubs.

”Vi oplever, at der er stor efterspørgsel efter, at studerende får praktiske erfaringer med at starte deres egen virksomhed gennem et ECTS-givende projektorienteret forløb. Det kan enten være i et projektorienteret forløb i egen startup eller i en medstuderendes startup”, fortæller innovationskonsulent Marie Smed fra SUND Hub, der er projektleder på projektet på KU.

Projektet vil understøtte, at langt flere studerende ser startups som en attraktiv og naturligt sted at være i projektorienteret forløb, fremfor de mere traditionelle steder. Det kunne eksempelvis være en studerende fra sundhedsvidenskabelig uddannelse, der vælger at være i projektorienteret forløb i en healthtech startup, frem for at vælge Sundhedsstyrelsen. Eller en revisorstuderende, der vælger en fintech startup fremfor Deloitte.

Hvem står bag projektet?
Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Fonden for Entreprenørskab, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og CBS. Projektet arbejder desuden for at udbrede resultaterne til alle landets universiteter.
Projektet har modtaget ca. 7,4 mio. kr. i medfinansiering fra EU's’ Socialfond og ca. 2,2 mio. kr. fra Erhvervsministeriet til den landsdækkende indsats. Og regnes partnernes medfinansiering med, har projektet en samlet ramme på ca. 19 mio. kr. fordelt over tre år.

Vil du vide mere om projektet, så kontakt Claus Bøttcher Jørgensen, clausbj@sund.ku.dk, Københavns Universitet.