28. oktober 2019

Studietur: Finland imponerede med tværfaglighed og innovation

KU’s undervisernetværk for innovation og entreprenørskab tager hvert år på studietur for at hente inspiration og idéer til at få mere innovation i undervisningen og på universitetet. Dette år gik turen til Finland.

Af Therese Hyll Bruun, Specialkonsulent

Dette års studietur besøgte bl.a. Aalto University, der blev etableret i 2010 og er en fusion af tre mindre universiteter, der omfatter design, arkitektur, business, natur- og teknisk videnskab. Formål ved fusion var at skabe et universitet, hvor tværfaglighed og innovation kunne få optimale betingelser, hvilket var meget interessant for dette års studietur for KU’s undervisernetværk for innovation og entreprenørskab (I&E undervisernetværket).

Studieturens 22 deltagere som omfattede både lektorer, adjunkter, innovationskonsulenter, studieledere, fuldmægtige og en enkelt dekan.

”Vi oplevede, at universitetet har et stort fokus på innovation, tværfaglighed, kreativitet, real-life challenges og interaktion med eksterne aktører. Det fusionerede universitet er flyttet ind i nye fælles bygninger, og det var interessant at se, hvordan universitetets fokus blev understøttet af bygningernes indretning, hvor undervisningslokaler, værksteder, studiepladser og kontorer var blandet på en inspirerende måde.” fortæller studieleder Jacob B. Hansen fra SCIENCE.

Innovation og tværdisciplinært samarbejde stod højt på agendaen hele vejen igennem turen. KU’s delegation på 22 personer, der tilsammen repræsenterede alle KU’s seks fakulteter samt fællesadministrationen, fik et bredt indblik i Aalto University’s arbejde med at fremme innovation, men også et tydeligt indtryk af at processen med at skabe grobund for innovation og tværfaglighed har været lang.

Laboratorium og værksted til undervisningsudvikling

Delegationen besøgte bl.a. Aalto’s Teaching Lab, der understøtter undervisernes forudsætninger for at arbejde med innovation ind i undervisningen. Derudover har Teaching Lab udviklet flere vellykkede koncepter for eksternt tværfagligt samarbejde i undervisningen, så de studerende får mulighed for at anvende deres faglighed i praksis på reelle cases fra eksterne samarbejdspartnere.

Turen bød også på en rundvisning i Aalto Design Factory, en nedlagt træforarbejdningsfabrik, som nu tilbyder support, værksteder og kontorfællesskab til studerende, der vil arbejde med egne ideer. Design Factory stiller også lokaler til rådighed for undervisere, der vil afholde et kursus eller en undervisningsgang i fysiske rammer, som understøtter innovation og kreativitet.

”Det var inspirerende at høre om innovation og entreprenørskab på Aalto Universitetet, hvor man i samarbejde med virksomheder integrerer fagligheder fra ingeniørvidenskab, business og design.” siger dekan Jesper Kallestrup, HUM.

Ambassadører for vigtigheden af god og innovativ undervisning

I&E undervisernetværkets tur til Finland bød også på et besøg på Helsinki University, som KU bl.a. samarbejder med gennem LERU og som har mange lighedspunkter med KU både fagligt og organisatorisk.

I&E undervisernetværket

Undervisernetværket er samlingspunkt for undervisere, konsulenter, forskere og andre med en interesse for innovations- og entreprenørskabs-pædagogik og didaktik.

Netværket har godt 140 medlemmer med tilknytning til Københavns Universitet.
Læs mere og tilmeld dig netværket her.

For flere af KU’s deltagere var besøget på Centre for University Teaching and Learning på Helsinki University det, der gjorde størst indtryk: ”Jeg var særligt imponeret over deres tilgang til forskningsbaseret læring og undervisning, som var på et meget højt, seriøst, strategisk og organisatorisk niveau,” fortæller lektor Karina E. Elgaard fra JUR.

Her blev studieturen præsenteret for Helsinkis Teachers’ Academy, som bl.a. studieleder Jacob B. Hansen fra SCIENCE var meget imponeret over: ”Det er et stærkt signal om betydningen af god undervisning, at University of Helsinki har oprettet et Teachers’ Academy, hvori særligt innovative undervisere kan optages. I Teachers’ Academy erfaringsudveksler medlemmerne på tværs af faglighed, og de fungerer samtidig som ambassadører for vigtigheden af god og innovativ undervisning.”

Jacob B. Hansen suppleres af dekan Jesper Kallestrup Jeg var imponeret over den måde universitetet i Helsinki promoverer excellence i undervisningen, f.eks. deres Teachers’ Academy".

Tværfaglige Master Classes

Helsinki Universitet er, som KU, geografisk spredt ud over hele hovedstaden. Dette giver udfordringer for tværfagligt uddannelsessamarbejde, men det arbejder Helsinki University bl.a. med via tværfaglige Master Classes f.eks. om sustainability.

De studerende arbejder gennem co-creation og innovation på at skabe tværfaglige løsninger på udfordringer, som den eksterne samarbejdspartner har budt ind med. De eksterne samarbejdspartnere betaler for at få deres udfordringer med, indtægterne herfra bidrager til, at universitetet kan have en enhed som supporterer eksternt samarbejde.

Masser af inspiration med hjem til KU

KU’s I&E undervisernetværk besøgte på den tætpakkede studietur også Think Company, der bidrager til Helsinki University’s Master Class-forløb. Under mottoet Taking Knowledge into Action arbejder   innovationsfællesskabet hovedsageligt med ekstracurriculære challenges, hackathons og acceleratorforløb for både studerende, forskere og borgere i samarbejde.

 Think Company har valgt at ligge, hvor de studerende har deres daglige gang og har derfor fysiske lokaliteter på fire af Helsinki Universitys lokaliteter. Hos Think Company var der ligesom på de øvrige besøg masser af konkret inspiration at hente for KU’s delegation.

 ”I&E-studieturen gav mange nye input og idéer til mine eksisterende og kommende undervisningsinitiativer både i forhold til finansiering, eksternt samarbejde, indhold, læringsmål og tværfagligt samarbejde,” fortæller Lektor Karina E. Elgaard fra JUR.

Om studieturen: I&E undervisernetværket holder årligt en studietur for at hente inspiration fra andre universiteter rundt i verden. I år var der 22 deltagere som omfattede både lektorer, adjunkter, innovationskonsulenter, studieledere, fuldmægtige og en enkelt dekan.