Innovation og Entreprenørskab på KU

På Københavns Universitet arbejder vi med innovation og entreprenørskab som centrale komponenter i undervisning og forskning. Vi har fokus på at integrere innovation i undervisningen og understøtte de studerendes innovations- og samarbejdsprojekter med erhvervslivet og det offentlige.

På Københavns Universitet har vi med vores mange fagligheder, der supplerer hinanden, unikke forudsætninger for at have stor samfundsmæssig impact og være en central aktør i innovationsprocesser til gavn for det omgivende samfund.

Om rapporten "Iværksætteri på Københavns Universitet" 

Rapporten "Iværksætteri på Københavns Universitet" viser blandt andet, at universitetets forskere, studerende og dimittender på 16 år har etableret over 4.600 virksomheder. Det svarer til, at der årligt udklækkes 290 nye start-up virksomheder med afsæt fra Københavns Universitet.

Studerende og nye dimittender udgør størstedelen af de KU-baserede iværksættere, og de virksomheder, de grundlægger, er gode til at skabe både arbejdspladser og omsætning. Rapporten indeholder også fem cases på starts-ups med afsæt fra Københavns Universitet blandt andet CLIO og Forecast.

Rapporten udkom i december 2019 og er baseret på en kombination af registerdata, desk research og interviews med iværksættere og nøglepersoner på KU. Analyse og rapport er udarbejdet for KU af IRIS Group.

Læs hele rapporten her

Innovation ind i undervisningen

Innovation skal indtage en central rolle i de studerendes og undervisernes måde at tænke på. Københavns Universitet sigter derfor mod at uddanne kompetente og innovative kandidater, der kan og tør sætte deres faglighed i spil i en kompleks virkelighed. Vi har fokus på at udvikle innovationspædagogikken og understøtte, at flere undervisere får mulighed for at bruge disse metoder i deres undervisning.

Læs mere om vores delprojekter.

Støtte til studenterinnovation- og entreprenørskab

Københavns Universitet tilbyder i UCPH Innovation Hubs støtte til studerende, der vil arbejde med idéudvikling. Her giver vi de studerende de nødvendige færdigheder til at kunne gå fra viden til at kunne eksekvere den gode idé. 

Læs mere om UCPH Innovation Hubs her.

Etabler samarbejde med KU's entrepreneurielle studerende

Københavns Universitet har en strategisk målsætning om, at vores studerende skal have mulighed for at afprøve deres faglighed undervejs i uddannelsen – for eksempel via arbejde med cases og andre praksiselementer.

Er du interesseret i at stille en case til et undervisningsforløb, etablere samarbejde med en studerende eller blive involveret i et arrangement eller samarbejde med vores studenterinnovations fællesskaber UCPH Innovation Hubs, så kontakt os og hør mere om mulighederne for samarbejde. Læs mere her.

Med erhvervslivet og offentlige institutioner som partner

Innovation- og entreprenørskabsinitiativer på Københavns Universitet sker i tæt samarbejde med virksomheder og offentlige institutioner. Københavns Universitet har som strategisk prioritet at styrke samspillet med private såvel som offentlige virksomheder på områder, hvor en fælles indsats kan skabe ny viden.

Nyttiggørelse af viden og forskningsresultater, som udspringer af universitetets forsknings- og studiemiljøer, skaber værdi for både virksomhed og universitet, og KU kan tilbyde en række samarbejdsformer, der fremmer anvendelsen af forskningsresultater og sikrer den værdifulde vidensdeling. 

Gå videre til KU's portal for erhvervssamarbejde.

Mange års erfaring

Københavns Universitet har arbejdet med innovation og entreprenørskab i undervisningen i en årrække. Gennem to store projekter Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL) og Next Generation har KU i samarbejde med DTU og CBS gennem de sidste år udviklet en lang række kurser og ekstracurriculære tilbud til vores studerende.

I 2016 afsluttede Københavns Universitet 2016-uddannelsesprojektet ”Innovation og Entreprenørskab på KU”. Projektet har haft fokus på at:

  • udvikle universitetspædagogiske innovations- og entreprenørskabskompetencer blandt KU’s undervisere
  • styrke videndelingen blandt undervisere i et undervisernetværk
  • styrke KU-studerendes bevidsthed om og engagement i studenterinnovation og -entreprenørskab, bl.a. ved oprettelse af UCPH Innovation Hubs for studerende. Læs mere om resultaterne fra projektet her.