CIEL har i perioden fra 2011 og frem til udgangen af 2015 været et samarbejde mellem Københavns Universitet (KU), Copenhagen Business School og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Målet med CIEL har været at styrke tværfaglig innovation og entreprenørskab (I&E) i undervisningen og at uddanne kandidater, der er i stand til innovativt at løse komplekse samfundsudfordringer.

CIEL har også haft som mål at styrke den forskningsbaserede viden, der findes om feltet entreprenørskab, og med sin tværuniversitære baggrund har projektet søgt at øge mængden af den transdisciplinære forskning.

Du kan læse årsrapporten 2012 om de mange forskellige aktiviteter, projekter og organiseringen af CIEL. Nedenfor er eksempler på nogle af de projekter, der er udviklet under CIEL.

Kurser for studerende

CIEL og de tre partneruniversiteter har udviklet en række tværfaglige kurser for studerende - Entrepreneurship Excellence Programmes (EEPs). Formålet med kurserne er, at de studerende får brugt deres egen faglighed i samspil med andres faglighed. De studerende får praktisk erfaring med virkelighedsnære cases udviklet af og i tæt samarbejde med virksomheder, mens de undervises af et tværfagligt underviserteam fra de tre partneruniversiteter.

EEP’erne har forskellige formater, nogle er et eller to valgfrie kurser, andre er sommerskoler, mens Bio Business and Innovation er en hel kandidatuddannelse. Erfaringerne fra nogle af EEP’erne er integreret i kurser om eksempelvis digital innovation, fødevareinnovation og klimaudfordringer.

Enkelte EEP’er/kurser udviklet med støtte fra CIEL er det stadig muligt at deltage i:

  • Bio Business and Innovation (CBS)
  • Green Innovation in Cities
  • Quantitative Maritime (DTU)
  • Alive and KICking

Kurser for undervisere - Innovation Pedagogics

Innovation Pedagogics blev udviklet af KU og DTU som et kursus for undervisere ved de tre partneruniversiteter. Formålet med kurset er at undervise underviserne i at integrere innovation og entreprenørskab i undervisningen.

Tanken bag kurset er, at underviserne er nøglen til at udvikle undervisning, der forbedrer de studerendes innovationskompetencer. Derfor er det vigtigt at give underviserne værktøjer til at undervise i innovation og entreprenørskab.

Kurset har taget afsæt i og fokuseret på undervisningsmetoder, der kan udvikle de studerendes innovative færdigheder. I kurset har underviserne været gennem en innovationsproces, hvor de har haft mulighed for at arbejde med deres egne kurser.

Under kurset har underviserne arbejdet med temaer som:

  • Hvad kan innovation være
  • Hvordan kan man indarbejde det i eget kursus
  • Hvordan kan de studerende udvikle deres innovative kompetencer og dermed styrke deres egen faglighed

Erfaringerne fra kurset er videreført i kurset Innovation og Entreprenørskab på Københavns Universitet.