Kompetenceudvikling

- indenfor innovation og entreprenørskab på KU

Denne side præsenterer projektaktiviteter i arbejdspakken vedr. kompetenceudvikling i 2016-projektet om innovation og entreprenørskab på Københavns Universitet.

Projekterne har haft til formål dels at udvikle, teste og dokumentere I&E i undervisningen på KU og dels at bearbejde og formidle disse erfaringer via Værktøjskassen, via undervisningsmateriale og via diverse kursustilbud og seminarer for undervisere. Disse aktiviteter har foregået i et tværfagligt samarbejde imellem innovationskonsulenter, undervisere og pædagogiske konsulenter for at skabe videndeling og kapacitetsopbygning på hele KU.

Klik på de enkelte projekter for at læse mere og hente materialer.