Next Generation - højtuddannede iværksættere og intraprenører i Region Hovedstaden

Et 4-årigt innovativt samarbejde

Afdeling for Forskning og Innovation på Københavns Universitet har fra begyndelsen af 2010 frem til udgangen af 2013 været ansvarlig for projektet Next Generation.

Next Generation har været et tværgående partnerskab mellem Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet og centrale aktører inden for området; Fonden for Entreprenørskab, Symbion, Venture Cup og Københavns Erhvervscenter. Tilsammen har partnerne tilbudt uddannelsesforløb til studerende og undervisere samt rådgivning og konkret hjælp til virkelystne unge i alle faser af innovationskæden - fra en idé fødes, til den er på markedet.

Målet har været at integrere innovation og entreprenørskab (I&E) i undervisningen, styrke viden, interesse og kompetencer hos de studerende og koble innovation og iværksætteri tættere til de faglige miljøer samt forstærke samarbejdet på tværs af universiteterne.

Next Generation