Projektevaluering – Københavns Universitet

IE > I&E på KU > Projektevaluering

Projektevaluering

I forbindelse med evaluering af projektet er der udgivet en samlet evalueringsrapport, som tager udgangspunkt i følgende fem identificerede kriterier:

  1. Studerende møder I&E i løbet af deres uddannelse
  2. Et øget antal undervisere benytter sig af I&E metoder i deres undervisning
  3. Forankring i linjeorganisationen
  4. Metodeudvikling
  5. Inddragelse af omverdenen


Disse kriterier er udarbejdet på baggrund af interviews gennemført med seks prodekaner, tre centerledere, fire projektledere, tre pædagogiske konsulenter samt en opfølgende workshop gennemført i projektgruppen baseret på viden fra disse interviews.

Vi håber, at denne rapport inspirerer og giver idéer til, hvordan I&E kan tænkes ind i de forskellige fagmiljøer og uddannelser på KU, og hvordan området også kan bidrage i en organisatorisk kontekst.

Rapporten kan downloades via nedenstående link:

2016-uddannelsesprojektet Innovation og Entreprenørskab på Københavns Universitet. Aktiviteter - Resultater - Anbefalinger.

Ved print: husk at indstille til at printe på begge sider på den lange side med portræt orientering.