For Undervisere – Københavns Universitet

IE > For Undervisere

Innovation og entreprenørskab (I&E) i undervisningen

I&E er relevant for alle undervisere - uanset fagområde

Processer og didaktiske tilgange kendt fra innovation og entreprenørskab kan integreres i mange forskellige typer faglig undervisning og understøtte indlæringen hos de studerende. Ved at bruge innovations- og entreprenørskabsprocesser som en pædagogisk tilgang kan det være med til at:

  • højne fagligheden
  • forbedre forståelsen af egen faglighed i en bredere kontekst
  • koble fagligheden til praktisk problemløsning
  • bibringe en forståelse af, hvordan faglig viden bringes i spil
  • give anledning til udvikling af faglig kreativitet og tænkning ’ud af boksen’
  • skærpe blikket for, hvordan man kan bidrage til at skabe værdi, herunder økonomisk, kulturel eller social værdi, med sin faglighed
  • give mulighed for at få erfaringer med udfordringer i tværfagligt samarbejde og dermed udvikle tværfaglige kompetencer
  • styrke de studerendes implementeringskompetencer

Mere end opstart af virksomhed

Innovation og entreprenørskab handler altså om meget andet end at starte en virksomhed eller udtage et patent. Det har flere af KU's undervisere erfaring med.  

Du kan læse mere om forskellige KU-underviseres brug af I&E i undervisningen.

Integrer I&E i projektorienterede forløb

Hvis du som underviser eller dit institut ønsker at integrere innovation og
entreprenørskab i de projektorienterede forløb (tidl. praktikforløb), kan du læse denne POF-konceptbeskrivelse og få mere information. Du kan også kontakte KU’s innovationskonsulenter og få inspiration til, hvordan du kan bruge I&E-pædagogikken i din specifikke undervisningskontekst.   

Bliv medlem af vores I&E Undervisernetværk

Deltag i I&E Undervisernetværket og kom i kontakt med kollegaer, der har eksperimenteret med I&E. Bliv holdt ajour med området og få mulighed for at deltage i relevante efteruddannelsestilbud og faglige diskussioner. 

Få metoder og planlægningsredskaber

Er du nysgerrig eller allerede klar til at eksperimentere, så besøg I&E Værktøjskassen, hvor der er hjælp at få til både undervisningsplanlægning og inspiration fra helt specifikke metoder, der er beskrevet, så de er lige til at gå til.