Kursus om innovation og entreprenørskab i undervisningen

IEKU - INNOVATION & ENTREPRENØRSKAB PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Kurset kører d. 14.-15. november 2018. Der er lukket for tilmeldingen.

Indhold og format

Efter dette 2-dages kursus har du enten udviklet dit eget kursusdesign med innovationssigte eller tilføjet dit eksisterende kursus nogle elementer fra innovations- og entreprenørskabsundervisningen. IEKU er for alle undervisere, uanset erfaringsniveau, som er motiverede for at integrere innovationsmetoder, eksterne partnere og praksiselementer i deres undervisning og gerne vil have noget inspiration og vejledning til, hvordan dette kan gøres.

Kurset er delt op i et inspirationsspor med oplæg fra undervisere, der har erfaring med innovation i undervisningen, samt et arbejdsspor med en række workshops, hvor deltagerne får tid og support til at udvikle og forbedre undervisningsforløb eller helt nye kurser. Værktøjskassen for Innovation og Entreprenørskab i Undervisningen anvendes som ressource.

Kurset er for dig, der ønsker:

  • Inspiration til at udvikle dit eget kursusdesign med innovationssigte
  • Kendskab til innovationsmetoder og -processer og samarbejde med eksterne aktører i I&E-kurser
  • Mulighed for at udveksle idéer og viden med andre undervisere på tværs af faglighed og erfaringsniveau

Program for november 2018


Dag 1,
 onsdag d. 14. november

9.00 - 9.30                    

INTRODUKTION

Introduktion til kursets temaer samt Værktøjskassen til Innovation i Undervisningen

9.30-12.00

TEMA 1: KURSUSDESIGN

Workshop om forskellige forløb og kursusopbygninger og diskussion af fordele og ulemper ved forskellige tilgange. 
Deltagere arbejder med udvikling af egen undervisning

13.00-16.00                                   

TEMA 2: UNDERVISNINGSMETODER OG VÆRKTØJSKASSEN 

Inspirationsoplæg af

TBA

Workshop om hvordan man kan anvende innovationsmetoder med fokus på centrale læringssituationer. F.eks. i forhold til feltarbejde, kreativitet og idéudvikling eller teamsamarbejde. 
Deltagere arbejder med udvikling af egen undervisning


Dag 2, torsdag d. 15. november

9.00-12.00

TEMA 3: SAMARBEJDE MED EKSTERNE AKTØRER

Inspirationsoplæg af

TBA

Workshop om samarbejde med eksterne aktører og andre samarbejdspartnere.
Deltagerne arbejder med udvikling af egen undervisning.

13.00-15.30

TEMA 4: UNDERVISERROLLEN OG DE STUDERENDES FORLØB

Inspirationsoplæg af

TBA

Workshop om underviserens og de studerendes forudsætninger og perspektiv i relation til kursusdesign og undervisningsmetoder.
Deltagerne arbejder med udvikling af egen undervisning.

15.30-16.00

AFSLUTNING

NB: programmet bliver løbende opdateret.  

 

Praktiske oplysninger

Tidspunkt:
Sted:
Målgruppe:
Pris:
Tilmelding:

Den 14. - 15. november 2018, begge dage fra kl. 9.00-16.00.
SUND . Mærsk Tårnet
Kurset er for undervisere (også eksterne) fra alle KU’s fakulteter.
Det er gratis at deltage. 
Du tilmelder dig kurset her senest 7. november.

Video med undervisere

I nedenstående video kan du høre tre KU-undervisere fortælle om deres erfaring med at arbejde med innovation i undervisningen, og hvordan de arbejder med kursusdesign og eksamensformer.

Kurset har været udbudt tre gange: i november 2015, i april 2016 og i april 2017.

Program for IEKU d. 19. - 20. april 2017

Dag 1, onsdag d. 19. april

9.00-9.30

INTRODUKTION

Introduktion til kursets temaer samt Værktøjskassen til Innovation i Undervisningen

9.30-12.00

TEMA 1: KURSUSDESIGN OG UNDERVISNINGSMETODER

Inspirationsoplæg af

Lars Kayser, Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, SUND, KU.
Lars underviser på HealthZup, et kursus om brugerdrevet sundhedsinnovation baseret på Biodesign procesmodellen fra Stanford University. Lars vil fortælle om sine erfaringer og overvejelser vedr. kursets opbygning og procesdesign.

Workshop om de studerendes forudsætninger og perspektiv i relation til tilrettelæggelse af kursusaktiviteter.
Deltagere arbejder med udvikling af egen undervisning

13.00-16.00

TEMA 2: CENTRALE LÆRINGSSITUATIONER I I&E-KURSER

Inspirationsoplæg af

Henrik Jochumsen, Lektor, Det Informationsvidenskabelige Akademi, HUM, KU.
Henrik underviser på Entreprenørskab og partnerskab, et kursus som tager udgangspunkt i det entreprenørielle princip, effectuation, formuleret af Saras Sarasvathy.

Workshop om centrale læringssituationer i innovationsforløb. F.eks. hvad skal inspirere og drive de studerendes innovationsprocess? Hvordan kan man rammesætte de studerendes kreativitet og idéudvikling? Deltagere arbejder med udvikling af egen undervisning.

Dag 2, torsdag d. 20. april

9.00-12.00

TEMA 3: SAMARBEJDE MED EKSTERNE AKTØRER

Inspirationsoplæg af

Karen Lund Petersen. Lektor fra Institut for Statskundskab, SAMF, KU. Director for CAST - Centre for Advanced Security Theory. Karen underviser på kurset Security Risk Management, som inddrager perspektiver fra eksterne organisationer i løbet af kurset.

Workshop om samarbejde med eksterne aktører og andre samarbejdspartnere, deltagere arbejder med udvikling af egen undervisning.

13.00-15.30

TEMA 4: UNDERVISERROLLEN - FRA EKSPERT TIL FACILITATOR

Inspirationsoplæg af

Pernille Bjørn. Professor fra Datalogisk Institut, SCIENCE, KU. Pernille underviser på Konceptudvikling og innovation, og hun vil bl.a. fortælle om hendes erfaringer med de forskellige roller, man som underviser kan indtage på et I&E-kursus.

Workshop om underviserrollen i I&E-kurser, deltagere arbejder med udvikling af egen undervisning.

15.30-16.00

AFSLUTNING

 

Se program for IEKU, som blev afholdt d. 20.-21. april 2016

Dag 1, onsdag d. 20. april

9.00-12.00

INTRODUKTION
Introduktion
til kursets temaer samt Værktøjskassen http://innovation.blogs.ku.dk/

TEMA 1: KURSUSDESIGN OG UNDERVISNINGSMETODER


Inspirationsoplæg af

Mette Obling Høeg. Studielektor & Uddannelseskoordinator,
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, HUM, KU. 
Mette underviser på Teaterprocesledelse, et kursus som rummer praktisk arbejde med design og afprøvning af teaterprocessuelle strategier, samt analyse og diskussion af såvel teoretiske perspektiver som afprøvningen af de praktiske processer.

Workshop om de studerendes forudsætninger og perspektiv, deltagere arbejder med udvikling af egen undervisning. 

13.00-16.00

TEMA 2: CENTRALE LÆRINGSSITUATIONER I I&E-KURSER

Inspirationsoplæg af

Anne Mette Thorhauge. Lektor fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, HUM, KU.
Anne Mette underviser på Konceptudvikling og innovation, og hun vil bl.a. fortælle om de aktiviteter og læringssituationer, som hun lægger vægt på, at de studerende får erfaringer med og erkendelser ud af på kurset.

Workshop om kursusdesign og centrale læringssituationer, f.eks. hvilken type praksiserfaring, bør de studerende få i løbet af kurset? Deltagere arbejder med udvikling af egen undervisning.

Dag 2, torsdag d. 21. april

9.00-12.00

TEMA 3: SAMARBEJDE MED EKSTERNE AKTØRER

Inspirationsoplæg af     

Karen Lund Petersen. Lektor fra Institut for Statskundskab, SAMF, KU. Director for CAST - Centre for Advanced Security Theory. Karen underviser bl.a. på kurset Security Risk Management, som   inddrager perspektiver fra eksterne organisationer i løbet af kurset.

Workshop om samarbejde med eksterne aktører og andre samarbejdspartnere, deltagere arbejder med udvikling af egen undervisning.

13.00-15.30

TEMA 4: UNDERVISERROLLEN - FRA EKSPERT TIL FACILITATOR

Inspirationsoplæg af

Claus Bøttcher Jørgensen. Professor MSO i Innovation, entreprenørskab og omverdensrelationer, fra SUND, KU.
Claus underviser f.eks. på innovationskurset   Advanced Biotechnology and Intellectual Property Rights, hvor han har fået en del erfaringer med de forskellige roller, man som underviser kan indtage på et I&E-kursus.     

Workshop om underviserrollen i I&E-kurser, deltagere arbejder med udvikling af egen undervisning.

15.30-16.00

AFSLUTNING

 

Se program for IEKU, som blev afholdt d. 12.-13. november 2015

Dag 1, torsdag d. 12. november

9.00-12.00

INTRODUKTION

Introduktion

til kursets temaer samt Værktøjskassen http://innovation.blogs.ku.dk/ 


Øvelse

Identificering af egen udfordring, som der skal arbejdes med i løbet af kurset

   

TEMA 1: KURSUSDESIGN OG UNDERVISNINGSMETODER
Inspirationsoplæg af

  

Marjanne Højgaard Kurth, Specialkonsulent, TEACH, HUM, KU.

Marjanne har mange års erfaring med udvikling af workshops, kurser og camps/sommerskoler med innovation og entreprenørskab. Marjannes rolle er at supportere, sparre og indgå undervisningssamarbejder med undervisere på KU, som ønsker at vide mere om mulighederne for at integrere innovation og entreprenørskab i deres kurser.

   

Workshop

om kursusdesign og undervisningsmetoder, deltagere arbejder med egen undervisningsudfordring

13.00-16.00

TEMA 2: I&E LÆRINGSMÅL, EVALUERING OG EKSAMEN
Inspirationsoplæg af

   

Troels Mønsted, Adjunkt, DIKU, SCIENCE, KU.

Troels forsker i Computer-Supported Cooperative Work, Participatory Design og sundhedsinformatik og har desuden erfaring med innovationskurser bl.a. som underviser på kurset Digital Services Innovation, et tværfagligt kursus om udvikling af digitale services i sundhedssektoren.

       

Workshop

om I&E Læringsmål, evaluering og eksamen, deltagere arbejder med egen undervisningsudfordring

Dag 2, fredag d. 13. november

9.00-12.00

TEMA 3: UNDERVISERROLLEN - FRA EKSPERT TIL FACILITATOR

Inspirationsoplæg af

   

Claus Bøttcher Jørgensen, Professor MSO i Innovation, entreprenørskab og omverdensrelationer, fra SUND, KU.
Claus underviser f.eks. på innovationskurset   Advanced Biotechnology and Intellectual Property Rights, hvor han har fået en del erfaringer med de forskellige roller, man som underviser kan indtage på et I&E-kursus.

       

Workshop om underviserrollen i I&E-kurser, deltagere arbejder med egen undervisningsudfordring

13.00-15.30

TEMA 4: SAMARBEJDE MED EKSTERNE AKTØRER
Inspirationsoplæg af

          

Simon Lex, post.doc, Inst. for Antropologi, SAMF, KU.

Simon forsker i innovation, design, organisation, kollaboration og business antropologi, og han underviser i innovationskurserne Innovation & Co-creation og The Anthropology of Design and Innovation, hvor førstnævnte kursus inddrager eksterne organisationer som samarbejdspartnere for de studerende.

     

Workshop om samarbejde med eksterne aktører, deltagere arbejder med egen undervisningsudfordring

15.30-16.00

AFSLUTNING